ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΤΩ…

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ΑΝ η των ημερών μας όλο και αυξανόμενη «Πολιτική Απάθεια», προβληματίζει τα μέγιστα τους κάτι γνωρίζοντες σχετικά, φανταστείτε πόσο ΤΡΟΜΑΖΕΙ η τέτοια, η απόλυτα επιβεβαιωμένη, η εκρηκτικών διαστάσεων αδιαφορία, ενός μεγάλου μέρους του λαού μας, για τα όποια, όποιων δρώμενα, εναντίον της Χώρας μας! Για τον όποιον κίνδυνον Εθνικόν!

➔Η ΙΣΤΟΡΙΑ, αλλά και η ανάλογη του θέματος επιστήμη μας διδάσκουν, με πλούσια και σαφέστατα παραδείγματα, τον θανατηφόρον ρόλον τον οποίον διαδραματίζουν τέτοιες συμπεριφορές λαών, στην τελικήν αντιμετώπιση, του εκάστοτε Εθνικού κινδύνου!

➔ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ακριβώς και ο παμπόνηρος γείτων, προ της εφαρμογής του τελευταίου μέρους, του μακρόπνοου Σχεδίου του, καθημερινά παρακολουθεί και βεβαιώνεται, για αυτήν την πολύ σοβαρή αδυναμία μας! Αμφιβολίες μην έχετε!

➔ΔΕΝ θα επεκταθώ περισσότερον επί του προκειμένου. Θα το κάνουν οι «ειδικοί» επί του αντικειμένου!

➔ΜΕ την λίαν ουσιώδη διαφορά, ότι θα το κάνουν …κατόπιν «εορτής»! Για την …Ιστορία και απλά!

➔ΤΟ ΜΟΝΟΝ το οποίον θα επαναλάβω είναι, ότι τον εχθρόν μας, τον κάθε Χώρας εχθρόν, τέτοια Απάθεια λαών, ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ, τον διευκολύνει -και μάλιστα όσο δεν φαντάζεται κάποιος αγνοών τα σχετικά- στην επίτευξιν των γενικότερων Στόχων του!

➔ΤΟΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ! Τον ενθαρρύνει! Τον «διαβεβαιώνει»!

➔AΡΑ, καταλαβαίνετε και τις μεγάλες ευθύνες (και) ημών, των απλών πολιτών! ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ!

➔ΚΑΛΗ σας ημέρα! Χρόνια σας Πολλά!!!