Δεν στήθηκαν κάλπες στην τοπική ΝΟΔΕ

Από τη ΝΟΔΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοινώθηκαν τα εξής:

Κατόπιν εισηγήσεων των ΔΗΜΕΦΕ Αργοστολίου, Παλικής, Ελειού Πρόννων, Ιθάκης και βάση των τελικών πινάκων υποψηφιοτήτων προκύπτουν μοναδικές υποψηφιότητες σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες (Συνέδρων, Ν.Ο., ΝΟΔΕ, ΔΗΜΤΟ, ΔΗΜΤΕ).

Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι δεν θα διενεργηθούν οι εκλογικές διαδικασίες για να αποφύγουμε την άσκοπη ταλαιπωρία των μελών μας και θα προβούμε στην ανακήρυξη των μοναδικών υποψηφίων όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του κόμματος.

Ο Πρόεδρος

ΝΕΦΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ