Δεν υπάρχει κορονοϊός στα λύματα λέει η ΔΕΥΑΚ

Στ. Σπαθής

Δειγματοληψία για την ανίχνευση του κορονοϊού SARS CoV-2, πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΚ.

Σε ανακοίνωσή της η Επιχείρηση αναφέρει:

Με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση του ιού SARS CoV-2 στην κοινότητα και για λόγους ορθής ιχνηλάτησης και εντοπισμού των νοσούντων, διενεργήθηκε δειγματοληψία σε ανεπεξέργαστα λύματα και πιο συγκεκριμένα σε φρεάτια συγκέντρωσης λυμάτων του δικτύου, τις 27-7-2020. 

Κατά την ανάλυση του ανωτέρω δείγματος δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία ιού SARS CoV-2.

Η ανάλυση του δείγματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργαζόμενο εργαστήριο με τη μέθοδο Real time-PCR, σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, η οποία υποδεικνύει τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης των συγκεκριμένων δειγμάτων. 

Η εξέταση δειγμάτων ανεπεξέργαστων λυμάτων έχει προταθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για την επιτήρηση της εξάπλωσης του ιού SARS CoV-2.

Ο Πρόεδρος 

Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ