2η «τιμητική διάκριση» από την Ακαδημία στον Κ. Αθανασάτο

Η Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική Συνεδρία της στις 20 Δεκεμβρίου 2022 απένειμε τιμητική διάκριση («ΕΥΦΗΜΟΝ ΜΝΕΙΑΝ») στον συμπατριώτη μας Κώστα Αθανασάτο, Δρ. Φιλοσοφίας, π. διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και π. Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη «διὰ τὸ αξιόλογον αὐτοῦ πόνημα» Ο βίος, το έργο και η Ακαδημία του Πλάτωνος. Πρώτη φορά ο συγγραφέας βραβεύτηκε από την Ακαδημία τον Δεκέμβριο του 2014 για το δίτομο έργο του Πλάτωνος Νόμοι και Επινομίς, 1383 σελίδες.

Το παρόν έργο σύγκειται από εξακόσιες πενήντα πέντε σελίδες (655) με την εξής διάρθρωση: 1. Πρόλογος 2. Μέρος πρώτο: ο βίος του Πλάτωνος, με εκτενή αναφορά στον Σωκράτη και σε άλλους δασκάλους και μαθητές του Πλάτωνος. 3. Μέρος δεύτερο: Το συγγραφικό έργο του Πλάτωνος. 4. Μέρος τρίτο: Η Ακαδημία του Πλάτωνος. 5. Παραρτήματα: α) Η επίδραση του Πλάτωνος στην Ιουδαϊκή, Χριστιανική και Ισλαμική φιλοσοφία. β) Η Διαλεκτική του Πλάτωνος. 6. Βιβλιογραφία. 7. Ευρετήρια.

Το έργο θα παρουσιασθεί προσεχώς στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη.