Δημαιρεσίες για προέδρους Δ.Σ.-Επιτρόπους

Ν. Βαλλιανάτος

• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου

Προς:

  1. Δήμαρχο Αργοστολίου
  2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου

Θέμα: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής.»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο  χώρο του  Θεάτρου  « ΚΕΦΑΛΟΣ » (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)  την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 , σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Σπυρίδων Σαμούρης

• Δήμος Ληξουρίου

Προς:

  1. Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κατσιβέλη
  2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

Θέμα: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (Α΄ όροφος) στην οδό Παπά Χαρ. Γραικούση στο Ληξούρι, τις 09/01/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 σε ειδική, διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.

                                                                                                Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

                                                                                                Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός

• Δήμος Σάμης

Προς:

  1. κ. Γεράσιμο Μονιά-Νέτη Δήμαρχο Σάμης
  2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης

Θέμα: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου) την Κυριακή 9 Ιανουαρίου και ώρα 1ο:00 πμ., σε ειδική, διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 

Αντώνιος Καλλιβωκάς