Δημοπρατήθηκε το Δ.Οδυσσειακό Κέντρο

Ένα έργο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ που χρόνια το περιμέναμε δημοπρατήθηκε στις 28/3/2023 και νιώθουμε δικαίωση για αυτό.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2023 ο ανάδοχος εργολάβος θα έχει ξεκινήσει το έργο με την προγραμματική σύμβαση να υλοποιείται κανονικά μεταξύ του Δήμου Ιθακης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον Έυδημο  να δημοπρατούν το έργο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Εκτιμώμενης αξίας 399.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δήμαρχος Ιθάκης