Δημοτικό Συμβούλιο με 5 θέματα ημερήσιας διάταξης σήμερα στη Σάμη

Παντελής Αμούργης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει σήμερα κια ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου).

Τα 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (απ. Οικον. Επιτροπής)

  1. Eξέταση αίτησης περί Μείωση μισθωμάτων λόγω covid-19

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Έγκριση σχεδίου και όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και της “ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. ΑχΕ. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” για την εκπόνηση μελετών

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

  1. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

  1. Έγκριση της με αρ. 66/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης (απ. Οικον. Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος

Παντελεήμων Αμούργης