Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα (6 μ.μ.) για Γηροκομείο, Τουρισμό κ.λπ.

Μ. Αλυσανδράτος

Η χρηματοδότηση του έργου του Γηροκομείου και η παράταση εργασιών της ανέγερσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής, είναι τρία από τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς, το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν τα παρακάτω 31 θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (αρ. 309/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 2. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2018 (αρ. 310/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 3. Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018 (αριθμ. 308/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 4. Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2018. Εισ.: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών.
 5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018. (αρ.7/2017απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 6. Έγκριση 18ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αριθμ.317/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 7. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού (Ν 260) Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά διαθεσίμων. Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 8. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών διαχείρισης παγίας Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 9. Διαγραφές-Επιστροφές. Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 10. Έγκριση δαπάνης επιπλέον αμοιβής δικηγόρου και ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 11. Έγκριση λύσης μίσθωσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας στην θέση Πετανοί Τ.Κ Αγίας Θέκλης Δ.Ε Παλικής. Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 12. Έγκριση τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης και υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (B’ ΦΑΣΗ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», ΕΣΠΑ 2014-2020». Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 13. Αποδοχή της πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το έργο: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά» (κωδ.ΟΠΣ 5007230) στο ΕΠ 2014-2020. Εισ.: Α/δ κ. Σ. Γαρμπή.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη. Εισ.: Α/δ κ. Ε. Κεκάτος.
 15. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αριθμ. 229/ 2007 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Εισ.: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 16. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». Εισ.: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 17. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 18. Έγκριση μελέτης έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 19. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 20. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΤΩΓΗΣ» αναδόχου Ι. Μαρούλης Α.Ε. Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 22. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο:

α) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ».

β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΧΑΒΡΙΑΤΑ». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.

 1. Συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημ. δρόμου Α. Παπανδρέου (πρ. Λάσσης) Τμήμα από διασταύρωση του με δημ. δρόμο Χαροκόπου μέχρι κόμβο στην θέση Φαραώ». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 2. Συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής των έργων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗ», Αναδόχου εταιρείας P&C DEVELOPMENT S.A με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 2. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Εισ.: Α/δ κ. Δ. Λυκούδης.
 3. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (ΟΚΑΠ) Δήμου Κεφ/νιάς με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης. Εισ.: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Γ. Παπαναστασάτος.
 4. Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» (ΚΕΔΗΚΕ)με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης. Εισ.: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης.
 5. Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης (αριθμ 183/17 απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ. & Ι.). Εισ.: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς.
 6. Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018. Εισ.: Α/δ κ. Ε. Κεκάτος.
 7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το 2018, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Εισ.: Α/δ κ. Ε. Κεκάτος.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς