Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα (6 μ.μ.) στο Αργοστόλι

Ν. Βαλλιανάτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνεδριάζει μεθαύριο Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου κεκλεισμένων των θυρών.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συμπλήρωση της αριθ. 105 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , για ορισμό προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ.Τσιλιμιδός 

2) Σύσταση Επιτροπή Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Αργοστολίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σ. Σαμούρης 

3) Αποδοχή Μελέτης του έργου: «Τσιμεντόστρωση διαδρόμων του Κοινοτικού Κοιμητηρίου Διλινάτων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος 

4) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ 94/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

5) Ορισμός επιβλεπόντων – επιτροπών του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

6) Ορισμός επιβλεπόντων – επιτροπών για το έργο «Συντήρηση- Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Κεφαλονιάς» 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

7) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης της Κοινότητας Νυφίου της Δ.Ε Αργοστολίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

8) Έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών Καταστροφών της Δημοτικής Οδού με την επωνυμία « Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων» 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

9) Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

10) Πρωτόκολλο διακοπής της Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του παραλαβής «ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Β’ Φάση 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

11) Έγκριση παράτασης εργασιών Μελετών του Έργου « Νότιος κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου» 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

12) «Σύσταση Προσωρινής Προσωποπαγούς θέσεως ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου, σε εκτέλεση και εφαρμογή τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης»

Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

13) Αναγκαιότητα στέγασης Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Λειβαθούς Κρυσταλία Μιχαλάτου.

14) Έγκριση της αριθ 25/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά έγκριση Σχεδίου για κανονισμό κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αργοστολίου. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

15) Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δ Αργ/λίου. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός 

16) Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αργοστολίου 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Επερώτηση Δημοτικού συμβούλου Γεράσιμου Φόρτε

Θέμα: Έργο ανέγερσης νέου κτιρίου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου

2. Επερώτηση της Παράταξης «Λαϊκής Συσπείρωσης» του Δήμου Αργοστολίου 

Θέμα: «Ελλείψεις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Αργοστολίου»

Ο πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ