Δημοτικό Συμβούλιο στο Αργοστόλι με 10 θέματα

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αργοστολίου Νίκος Βαλλιανάτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ  (ΜΕΙΚΤΗΣ)   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στηνΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 από 29/04 (ΦΕΚ2137 30/04/2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία περιγράφονται  οι διαδικασίες σύγκλησης  των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης  του κορωνοϊού COVID19, όπως προσέλθετε   στην 13ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί   δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του  epresencewww. Epresence.gov.gr) στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη  11  Μαίου  2022  και ώρα   18:00 προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  

  • Έγκριση του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης Δήμου  Αργοστολίου  για το Έτος 2022

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών

 

  • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 3ηΤροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου   Οικονομικού Έτους 2022 (εμπεριέχει και την 3ητροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος)  

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών

 

  • Έγκριση της αριθ. 40/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Δ΄ Τριμήνου 2021.»

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών

 

  • Παροχή γεύματος στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ «PeopleOrginisingRedevelopmentTechnology Sustainability(Ports)  με Θέμα «Το Λιμάνι της πόλης μου είναι ένα ζωντανό Οικοσύστημα»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

  • Απόδοση Επιχορηγήσεων σε Συλλόγους 

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών

 

  • Έγκριση της 53 /22 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔ.Κ σχετικά με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών

Εισήγηση:  Πρόεδρος ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔ.Κ Σταύρος Σπαθής

 

  • Εισήγηση για την ανανέωση μισθωτηρίου  του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Αργοστολίου

Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής

 

  • Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών  του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης  Ληξουρίου»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

 

  • Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών  του έργου: “Αποκατάσταση  της Προσβασιμότητας  της Δημοτικής  Οδού  Κοινότητας Κουρουκλάτων “

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

 

  • Λήψη απόφασης στο αίτημα Κωνσταντίνου Παπαδάτου 

Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  Ανδρόνικου – Νικόλα Βαλλιανάτου

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ