Δημόσια διαβούλευση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη

Η τ. πρόεδρος του Φορέα Αίνου κ. Γεωργία Καμάρη

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σας προσκαλούν σε Δημόσια Διαβούλευση στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 6.30’ μ.μ. με σκοπό την παρουσίαση του προτεινόμενου Διαχειριστικού Σχεδίου για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου.

Η Εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου πραγματοποιήθηκε από την Σύμπραξη των μελετητών “Τσιάρας Δημήτρης και Παλάσκας Δημήτρης”, πλαισιωμένη από πολυπληθή ερευνητική ομάδα, στα πλαίσια της υλοποίησης του 3ου Υποέργου με τίτλο “Σχέδιο Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής” της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”).

Oι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους μελετητές για το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία εκπόνησης του Διαχειριστικού Σχεδίου, το Νομικό Πλαίσιο που το διέπει, τους στόχους διατήρησης και τα προκαταρκτικά διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους και να διαβουλευθούν με τους μελετητές.

Επίσης, θα ενημερωθούν για τις Δράσεις και τα Έργα, τα οποία ολοκλήρωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, κατά την περίοδο 2007-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Τηλ.: 26710 29258 ή στο Ε-mail: foreasainou@ ath.forthnet.gr.

Εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας
O αντιπεριφερειάρχης
 Παναγής Δρακουλόγκωνας
Εκ μέρους του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου
Η πρόεδρος
Γεωργία Καμάρη
Oμότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών