Διάσπαση του Δήμου θέλει και η Δ.Κ. Αργοστολίου

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λούκας Νιφορατος

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά την συνεδρίαση της στις 23/10/2018 κατά πλειοψηφία  αποφάσισε, σχετικά με την φημολογούμενη διάσπαση ή μη του Δήμου Κεφαλονιάς, την διάσπαση του Δήμου και σε ότι αφορά τον Δήμο Αργοστολίου τα όρια του να είναι τα όρια της πρώην επαρχίας Κρανιάς μαζί με την Θηνιά, Αγκώνα, Ζόλα και Λειβαθό, με το σκεπτικό ότι οι Κοινότητες μας θα μπορούν να λειτουργήσουν με το δικό τους πρόγραμμα και θα ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα λόγω του ιδιόμορφου εδάφους ,αποστάσεων και αναγκών των περιοχών μας.

Επίσης σε κοινά προβλήματα και διεκδικήσεις που μπορεί να προκύψουν ο εκάστοτε υπουργός ή ο περιφερειάρχης θα αντιμετωπίζει όχι έναν αλλά δυο η τρεις δημάρχους.

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου είναι ο Λούκας Νιφοράτος, που ανήκει στη Δημοτική Παράταξη «Ισχυρή Κεφαλονιά» του δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση.