Διαγωνισμός Μεταφοράς Μαθητών

Από τις Περ. Ενότητες κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ενόψει της προκήρυξης του διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018, η Περιφέρεια, αναμένει από τις σχολικές μονάδες την αποστολή των στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση των εκτιμώμενων δικαιούχων, μεταφοράς μαθητών τους, βάσει των αναμενόμενων αποχωρήσεων και νέων εγγραφών μέχρι 10 Μαρτίου τρέχοντος έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πληρέστερη καταγραφή των απαιτούμενων δρομολογίων, παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών ιδίως των νηπίων, Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Σχολείων, να γνωστοποιήσουν στις οικείες σχολικές μονάδες την ανάγκη ένταξης των παιδιών, σε νέα σχολικά δρομολόγια για το επόμενο σχολικό έτος.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ