Διαδημοτική: Προμήθεια 35 νέων κάδων

Η Εταιρείας Διαχειρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ (ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ), πρώην Διαδημοτική εντός του Απριλίου προκειται να προμηθευθεί 35 κάδους απορριμμάτων 360 λίτρων και 90 κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων από παρθένο πολυαιθυλένιο, κατάλληλους για μηχανική αποκομιδή σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ-840, συνολικού κόστους 24.223,40 Ε.

Η προμήθεια των κάδων θα γίνει από την Ελληνικής Βιομηχανίας Περιβαλλοντικών Συστημάτων (HELESI S.A), και σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση, καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των 35 κάδων είναι η 31η Απριλίου.