Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

Οι κτηνοτρόφοι της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία, υποχρεούνται, στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος. Οι οφειλές που προκύπτουν, από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017, καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Πληροφορίες:

  1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλoνιάς τηλ.: 26713-60575/576
  2. Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κεφαλονιάς τηλ.: 26713- 61024.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ