Διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ερισο

Λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών συντήρησης θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα από 08:00 έως 14:30 σε ολόκληρη την Περιοχή της Ερίσου από το ύψος του Οικισμού Νεοχωρίου. Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.