Διακοπή ηλεκτροδότησης

ΛΟΓΩ της εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών συντήρησης θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα Παρασκευή 09/12/22 από 08:00 έως 14:00 στις εξής περιοχές: Φάρσα-Κουρουκλάτα-ευρύτερη περιοχή Θηναίας, Ζόλα και Αγκώνας.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ θα γίνει χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν από την αναγραφόμενη ώρα.

Τηλέφωνα: 26710 25851, 26710 286, εσώτ. 125, 126