Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους του Δ. Σάμης

Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την Απόφαση Δημάρχου 461/2023, αποφασίζεται η προσωρινή ολική διακοπή της κυκλοφορίας της Δημοτικής Οδού Μπεκατωράτα -Αντυπάτα, για το χρονικό διάστημα από από 1/9/2023 έως 31/10/2023 λόγω εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου :«Αποκατάσταση του δρόμου Μπεκατωράτων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ τον Σεπτέμβριο του 2020»

Η κίνηση των οχημάτων το διάστημα αυτό θα εκτελείται από την Δημοτική Οδό Κρήνη – Φερεντινάτα.

Επίσης ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την Απόφαση Δημάρχου 460/2023, στη Δ.Ε. Σάμης, αποφασίζεται η παράταση προσωρινής ολικής διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων της Δημοτικής Οδού Διχαλίων επί τμήματος μεταξύ οδών Σαλαμίνος και Κερκύρας, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2023 έως 30/9/2023 λόγω εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δήμου Σάμης λόγω Ιανού»

Η κίνηση των οχημάτων το διάστημα αυτό θα εκτελείται από την Δημοτική οδό Ιωάννη Μεταξά και από τις οδούς Σαλαμίνος και Κερκύρας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 6220/387/25-7-2023 απόφαση Δημάρχου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Σάμης