Διακοπή ρεύματος σήμερα σε 7 οικισμούς

Λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών συντήρησης θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα Παρασκευή από 8 π.μ. έως 1 μ.μ. στους εξής οικισμούς: Σκάλα, Σπαθί, Αλειμματάς, Ρατζακλί, Θηράμονας, Μαυράτα, Κατελειός.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και το δίκτυο πρέπει να θεωρούνται συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Για κάθε πληροφορία στο τηλ.: 26710-25855 και 26710-29286.