Διακοπή ρεύματος σε 8 Χωριά λόγω εργασιών

Λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΠΕΜΠΤΗ 01/02/2018 από 08:00 έως 14:00 στις εξής περιοχές: Πλατειές, Ατσουπάδες, Βαλεριάνο, Κορδιτσάτα, Χιονάτα, Κολαϊτη, Αργίνια, Μαρκόπουλο.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 1050 και   26710 22240.

Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς

Αλεξάνδρα Γ. Γασπαρινάτου