Διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων, να προσέλθουν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλoνιάς και Ιθάκης, οδός Μομφεράτου 30 στο Αργοστόλι, από 01.06. 2018 έως 30.06.2018 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαμηνιαία απογραφή τους.

Οσοι εκ των δικαιούχων αδυνατούν αυτοπροσώπως, να προσέλθουν, στην Υπηρεσία μας, μπορούν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής τους στην οποία θα δηλώνουν τα εξής:

1) Δεν λαμβάνω το Διατροφικό Επίδομα από άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2) Ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι …..

3) Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω την Υπηρεσία σας.

Πληροφορίες: Ι. Καραδημήτρη, τηλ: 26713-62703.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ