Δικαιολογητικά πληρωμής για αιγοπρόβατα

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους Αιγοπροβατοτρόφους που έχουν αιτηθεί στην Ενιαία Αίτηση Επιδοτήσεων (Ε.Α.Ε.) έτους 2017 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι του Μέτρου 2 της συνδεδεμένης Ενίσχυσης στον τομέα της Κτηνοτροφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια της προετοιμασίας πληρωμής του Μέτρου 2 της συνδεδεμένης Επιδότησης στους δικαιούχους Αιγοπροβατοτρόφους είναι απαραίτητη η υποβολή αντιγράφου του ενημερωμένου νέου τύπου Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων έως Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι, σκοπός του Μέτρου 2 της συνδεδεμένης Επιδότησης για Αιγοπρόβατα είναι η στήριξη των Κτηνοτρόφων που δεν διαθέτουν γη. Η Επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους υπό τη μορφή ετήσιας συνδεδεμένης Ενίσχυσης ανά επιλέξιμο σταβλισμένο ζώο της κάθε εκμετάλλευσης

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι ΘιακοΚεφαλλονίτες Αιγοπροβατοτρόφοι μπορούν να προσέρχονται στο πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών που λειτουργεί καθημερινά (8:00 – 16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στη λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1, στο Αργοστόλι.

(Από τον Ε.Α.Σ.

Κεφαλληνίας

και Ιθάκης)