Διλινάτα: Εγκρίθηκαν οι μελέτες του ηλεκτροφωτισμού της κεντρικής οδού και του τοίχου αντιστήριξης Δ. Σχολείου

Εγκρίθηκαν οι μελέτες για δύο έργα στα Διλινάτα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Μαΐου, ο ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού της Τ. Κ. Διλινάτων και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (Δημοτικό Σχολείο με όμορες ιδιοκτησίες).
O ηλεκτροφωτισμός έχει σκοπό την αναβάθμιση από πλευράς φωτισμού κεντρικής οδού της Τ. Κ. και προβλέπονται εργασίες που θα περιλαμβάνουν εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρολογικού δικτύου, εγκατάσταση φωτισμού και εγκατάσταση κιβωτίου παροχής ηλεκτρικής παροχής, όλα σε συμφωνία με τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές.
Το έργο θα δοθεί πλήρες με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις, δηλαδή έτοιμο προς λειτουργία, ενώ θα ληφθούν και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες.
Το έργο για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Διλινάτων (Δημοτικό σχολείο με όμορες ιδιοκτησίες) αφορά την κατασκευή τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα και την αποκατάσταση τμήματος υπάρχουσας πέτρινης λιθιάς.
Στο πλαίσιο των εργασιών που θα γίνουν περιλαμβάνεται η καθαίρεση των υλικών που έχουν πέσει μέσα στο προαύλιο του σχολείου λόγω της κατάρρευσης της υφιστάμενης πέτρινης λιθιάς, την κατεδάφιση τμήματος πέτρινης λιθιάς, γενικές εκσκαφές θεμελίωσης του νέου τοιχίου συνολικού μήκους τριάντα μέτρων και την κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης, σύμφωνα πάντα με την μελέτη.
Και τα δύο έργα θα αναβαθμίσουν περεταίρω την περιοχή και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων, κάτι που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής.