Διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις πυροπροστασίας με Πυροσβεστική Διάταξη

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Μιλτιάδης Καραγεωργιάδης

Από την Πυροσβεστική εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 19/2024 (ΦΕΚ Β’ 2250/30-04-2024) σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας, αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Παράρτημα Α της Πυροσβεστικής Διάταξης 19/2024 εξειδικεύονται τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων πυροπροστασίας κτιρίων, οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, με κατώτερο όριο προστίμου τα 500€.

Στο Παράρτημα Β της Πυροσβεστικής Διάταξης 19/2024 εξειδικεύονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2024 (ΦΕΚ Β’ 2387/22-04-2024) σχετικά με τον καθορισμό μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές-αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους. Για το Νομό Κεφαλληνίας (Κλάση Ι/υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το ΠΔ 575/1980), και για τη χρονική περίοδο από 01/05 εώς και 31/10 εκάστου έτους, το κατώτερο όριο προστίμου προσδιορίζεται σε 937,5€ και αυξάνεται ανάλογα με το Δείκτη Επικινδυνότητας (σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς), το μέγεθος και τη διάρκεια ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στο κοινό.

Τα προβλεπόμενα της Πυροσβεστικής Διάταξης 19/2024 εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τυχόν προβλεπόμενες ποινές ή κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, όπως η Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024 (προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων), ο κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3475/24-05-2023) και τα άρθρα 264 και 265 του Ποινικού Κώδικα.

Ο Διοικητής

Μιλτιάδης Γεωρ. Καραγεωργιάδης

Πύραρχος Γ.Κ.