Δημοτικό Συμβούλιο στο Ληξούρι με 9 θέματα Η. Διάταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση : οδός Παπά Χαρ. Γραικούση

Αίθουσα Γερ. & Αθηνάς Τζουγανάτου

(1ος όροφος) ,

Ληξούρι 28200

ΤΗΛ: 2671360962

Email: dimoslixouriou@gmail.com

 

Ληξούρι 15-3-2024

Αριθ. Πρωτ: 2050

                

ΠΡΟΣ:

       Τακτικά μέλη του Δημοτικού    

       Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου  

 

       Δήμαρχο Ληξουρίου

      κ. Γεώργιο Κατσιβέλη

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου (οδός Παπά Χαρ. Γραικούση) την 19η Μαρτίου   2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00   προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)  Προσέγγιση των ΦΕΡΙΜΠΩΤ στο Λιμένα Ληξουρίου

Εισηγητής: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

2)  Ορισμός μέλους Δ.Σ. Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωματικό του στο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3)  Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2024 (αρ. 48/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

4)  Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2024 (αρ. 49/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5)  Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών Δήμου Ληξουρίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6)  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου για το οικ. έτος 2023 (αρ. 5/2024 απόφαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ληξουρίου)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7)  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου για το οικ. έτος 2023 (αρ. 5/2024 απόφαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ληξουρίου)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8)  Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Ληξουρίου

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Βολτέρας

9)  Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ –

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαζαράτος

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ