Διονύσης Στανίτσας: Οι Επιτροπές που πρότεινα για τον Δήμο Ιθάκης

Ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάργηση των νομικών προσώπων των Δήμων όπως είχα δεσμευτεί προεκλογικά για την καλύτερη και δημοκρατικότερη λειτουργία του δήμου μας καταθέτω την πρόταση της δημοτικής αρχής στο επόμενο Δ.Σ. για σύσταση νέων επιτροπών.

Η συμμετοχή των πολιτών είναι ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας.

Με τη συμμετοχή τους, οι πολίτες εκφράζουν τις ανησυχίες τους, τις απόψεις τους, λαμβάνουν πληροφορίες και συμβάλλουν στη λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων για την τοπική κοινωνία.

Οι κάτωθι επιτροπές μαζί με τις υπόλοιπες που έχει ο Δήμος μας θα δώσουν το δικαίωμα στον πολίτη να συμμετέχει και να αποφασίζει.

1) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ «Ο ΦΗΜΙΟΣ»

2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

5) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

7) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όλες αυτές οι επιτροπές θα συσταθούν σε σώμα αμέσως με την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής.