Διορθώσεις στο Κτηματολόγιο

Από το ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης έγινε η παρακάτω ανακοίνωση:

Oπως διαπιστώνεται καθημερινά από τους συναδέλφους που ασχολούνται με ζητήματα ιδιοκτησίας στην περιοχή που ισχύει το εθνικό κτηματολόγιο, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά σφάλματα που αφορούν κυρίως τη θέση, τις διαστάσεις και τα εμβαδά των ακινήτων.

Επειδή πολύ σύντομα (εντός του έτους) λήγει η προθεσμία διορθώσεων, καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες να ενημερωθούν για την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων των ακινήτων τους και σε περίπτωση που διαπιστώνουν σφάλματα να απευθύνονται στο μηχανικό τους για τη διαδικασία διόρθωσης.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, οι διορθώσεις δεν θα μπορούν να γίνουν πλέον μέσω του κτηματολογίου, αλλά θα απαιτούνται χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασιές.

(νε τεε κεφαλονιασ και ιθακησ)

Δόθηκε παράταση Χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2016, έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (τηλ. 2671362701) αλλά και στα ΚΕΠ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ kai ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ