Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα (18/1)

Μ. Αλυσανδράτος
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η  τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις 18  Ιανουαρίου  2019   ημέρα Παρασκευή   και  ώρα  15:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης: 
1. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς (Ο.Κ.Α.Π.)  οικ. έτους 2019.
Εισ: Πρόεδρος  ΟΚΑΠ κος Γ. Παπαναστασάτος
2. Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς (Ο.Κ.Α.Π.) 2019 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019
Εισ: Πρόεδρος  ΟΚΑΠ κος Γ. Παπαναστασάτος
3. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου»  οικ. έτους 2019
Εισ: Πρόεδρος  Δημ. Γηροκομείου κος Γ. Αποστολάτος
4. Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου»  οικ. έτους 2019
και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου      Κεφ/νιάς έτους 2019
Εισ: Πρόεδρος  Δημ. Γηροκομείου κος Γ. Αποστολάτος
5. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης»  οικ. έτους 2019
Εισ: Μέλος του Δ.Σ. του  Μ. Φ. Ι. Κ. & Ι. κ. Γερ. Αποστολάτος
6. Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης»  οικ. έτους 2019 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019
Εισ: Μέλος του Δ.Σ. του  Μ. Φ. Ι. Κ. & Ι. κ. Γερ. Αποστολάτος
7. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  οικ. έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)
Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης
8. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)
Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης
9. Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) οικ. έτους 2019 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019
Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης
10. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης»  οικ. έτους 2019
Εισ: Πρόεδρος του Δ. Λ. Τ. Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς
11. Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης»  οικ. έτους 2019 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019
Εισ: Πρόεδρος του Δ. Λ. Τ. Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς
12. Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Δ.Α.Κ.Ι  Α.Ε. Ο.Τ.Α.) οικ. έτους 2019 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019
Εισ: Πρόεδρος κος Δ. Κοκκόσης
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ
To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  2η τακτική  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις 18  Ιανουαρίου  2019   ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  20:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης: 
1. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019 (αριθμ. 359/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή
2. Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019 (αριθμ. 374/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 Εισ: Α/ Δήμαρχος  κα Σ. Γαρμπή
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ