Δράσεις 2,3 εκ. Ε για την καταπολέμηση της φτώχειας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος

O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος υπέγραψε την απόφαση ένταξης πράξεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, συνολικού ύψους 2.323 .660 Ε, ως εξής:

• «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016», με προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 196.700 Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης θα προσληφθεί το αναγκαίο ειδικό βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για όσους φοιτούν στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 και χρήζουν παράλληλης υποστήριξης.

• «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 – 2016» με προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.788.165 Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άντρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

• Η «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 – 2016» με προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 338.795 Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άντρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.

Oι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας, άνεργα ή εργαζόμενα.

Oι πράξεις αυτές εντάσσονται στη Στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

«Οκέι» του περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου για έργα 500.000 Ευρώ

O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος ενέκρινε και υπέγραψε τη διάθεση πίστωσης και τον ορισμό υπολόγου δύο έργων για τα νησιά μας, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

• Διάθεση πίστωσης ποσού 350.000 ευρώ για το έργο «Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας». Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
Στόχος του έργου είναι η αναπαλαίωση του κτηρίου και η διαμόρφωση του χώρου του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σπαρτοχωρίου σε διαδραστικό Κέντρο Πληροφόρησης της αρχαίας και σύγχρονης ιστορίας του νησιού.

• Διάθεση πίστωσης ποσού 149.378,30 ευρώ για το έργο «Eco Destinations Tourism in Synergy with Energy Efficiency Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations (Chamber of Corfu)». Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» και τελικός δικαιούχος αυτού είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Η πραγματοποίηση και διάδοση οικολογικών και ενεργειακά φιλικών περιοχών των τομέων της διαμονής και της εστίασης με στόχο την εξισορρόπηση της ζήτησης είναι στόχος του έργου. Κύριο ζητούμενο είναι να στηριχθεί η ανάπτυξη, μέσω της βελτίωσης της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος.