Δρακουλόγκωνας και Στανίτσας μετά το τσεκ απ στα έργα

Dionisis Stanitsas

Facebook

➙Με το φίλο Αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα μετά την επίσκεψη στα έργα που εκτελεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

➙Στη διαγράμμιση που ολοκληρώθηκε, στο τοιχίο του μπροστά Αετού και στο λιμάνι του Π. Αετού.