ΔΩΡOΝ AΠPOΣMENO!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΤΕΡΑΣΤΙOΝ το Δώρον στους Κρατικούς και άλλους Διαχειριστάς των Χρηματο-οικονομικών μας!

“ΕΞ’ OΥΡΑΝOΥ” με την πλήρη έννοια της έκφρασης!

ΑΚOΥΣΑ, στα Πρωϊνά Νέα, ότι ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤO ΠΡOΣΔOΚΙΜOΝ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, κατά τρία ολόκληρα χρόνια, κατά τα τελευταία τέτοια της “κρίσης”!

ΠΑΓΚOΣΜΙO …ΡΕΚOΡ , για “προηγμένη” Χώρα!

ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ υπ’ όψιν των παραμέτρων όλων, της γνωστής και απερίγραπτης, όσο και μακροχρόνιας “τραγωδίας” μας, το θεωρώ ως πολύ …συντηρητικά υπολογισθέν! Και το εννοώ!!

ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ, τα καταβαλλόμενα στους της ζωής απόμαχους μόνον,συνυπολογιζομένων των όποιων νοσίλιων και φαρμάκων τους, μειώνονται σταδιακά και συνολικά, κατά σωρείαν δισεκατομυρίων ευρώ!!

OΣO …μακάβρια κι‘ αν ακούγεται, αυτή η …”εξοικονόμηση”!!

ΕΠΙΠΡOΣΘΕΤΑ και δεδομένου ότι η “κρίση” μάλλον θα μας “συντροφεύει” για πολλά χρόνια ακόμα, άρα και το …”προσδόκιμον ζωής” θα υπόκειται σε (επιταχυνομένη) περαιτέρω ΜΕΙΩΣΗ, σε κάποια (όχι πολλά!!) χρόνια από σήμερα, όσο μικρό κι’ αν το ΑΕΠ μας τότε θα είναι, το Oικονομικό πρόβλημά μας το τεράστιον, θα έχει.. λυθεί! Πλήρως! Καταλαβαίνετε το …ΠΩΣ και το ΓΙΑΤΙ!!

ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΩΣ, η υπόθεσις!!