Δύο απανωτές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς. 9 θέματα σήμερα στην Ημ. Διάταξη

Γερ. Παπαναστασάτος

Ενώ αναμένεται η αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς για τις απαλλοτριώσεις πέριξ του Αεροδρομίου στην οποία θα πάρει μέρος και ο περιφερειάρχης κ. Θόδωρος Γαλιατσάτος, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και σήμερα (6.30 μ.μ.).

Τα 9 θέματα ημερήσιας διάταξης που θα τεθούν στη σημερινή συνεδρίαση είναι:
1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης
2. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλληνίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και απόφαση υλοποίησής του με ίδια μέσα.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
3. Διόρθωση της αριθμ. 285/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA II Gross – border Cooperation Programme «Greece – Albania 2014 -2020» σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς / καταστατικό ή την Εθνική Νομοθεσία
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
4. Oρισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής – Oριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠOΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
6. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους Δημότες.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
7. Έγκριση μετακινήσεων Α/Δ κ Ε. Κεκάτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
8. Λήψη απόφασης για σύναψη Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Φορέας Πολιτισμού.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
9. Oρισμός επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδοτόπων και βεβαίωσης παραβάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36873/2-7-2007 ΚΥΑ η οποία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

O πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜOΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤOΣ

dimotiko-simvoulio