Δύο προσκλήσεις χρηματοδότησης 10.792.000 Ευρώ υπέγραψε ο Θόδωρος

Δύο νέες προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές και δίκτυα» (Αξονας 4) με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 8.142.000€. Ειδικότερα προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους των κτιρίων αλλά και αναβάθμιση εξοπλισμού τους σε συνδυασμό με την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης παρεμβάσεις για περιορισμό χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας με εγκατάσταση και χρήση συστημάτων ΑΠΕ, παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε Μικρά νησιά, κλπ.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ενεργοβόρες δημόσιες υποδομές Υγείας (νοσοκομεία), εκπαίδευσης (μεγάλα σχολικά συγκροτήματα), Πολιτισμού (Μουσεία και μνημεία), Αθλητισμού (Γυμναστήρια) και σε μικρές κτιριακές υποδομές και δίκτυα των ΟΤΑ και των φορέων τους. Επίσης σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισής τους επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β’.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι φορείς γενικής κυβέρνησης: Δήμοι, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης λήγει στις 27/7/2018.

H δεύτερη πρόσκληση αφορά στην «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» (Άξονας 1) με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.650.000€.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που, ενδεικτικά, αφορούν:

Στην ανάδειξη στοιχείων του τοπικού υλικού και άυλου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος (μνημεία, θεματικά πολιτιστικά δίκτυα και γεγονότα, διαδρομές και περιηγήσεις, σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και έργα, σημαντικά τοπικά έθιμα, φυσική κληρονομιά, γαστρονομία και θεματικές μορφές τουρισμού γενικά, μέσω καινοτόμων δράσεων/εργαλείων ψηφιακής προβολής και αναπαράστασης.

Σημειώνεται ότι έργα που θα αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και που συνιστούν άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (είσπραξη εισιτηρίων ή τελών) θα εξεταστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Δήμοι της ΠΙΝ, ΝΠΔΔ με βάση την αρμοδιότητα, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βάση την αρμοδιότητα και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης λήγει στις 29/6/2018.

Το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ιονίων Νήσων www.pepionia.gr