Δώστε τις λύσεις για τον Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων

Ο βουλευτής Παναγής Καππάτος στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσε ερώτηση στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το έργο ανάδειξης και προστασίας του Μυκηναϊκού Τάφου Τζαννάτων, λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει στις διαδικασίες ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.

Η ερώτηση αναφέρει:

Προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη

Θέμα: Σχετικά με την εφαρμογή των ομόφωνα εγκεκριμένων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μελετών για τον Μυκηναϊκό θολωτό τάφο Τζαννάτων Κεφαλονιάς και την ένταξη του έργου προστασίας και ανάδειξής του στο τρέχον ΕΣΠΑ.

Ο Μυκηναϊκός τάφος Τζαννάτων Κεφαλονιάς είναι ένα σημαντικό μνημείο της προϊστορικής εποχής (1350 π.Χ.), το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του οποίου το καθιστούν ως ένα από τα πιο αξιόλογα αρχαιολογικά μνημεία σε όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα. Το μνημείο χρειάζεται για την προστασία του ολοκληρωμένη παρέμβαση, καθώς βρίσκεται εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης και το υπάρχον στέγαστρο αποτελεί προσωρινή λύση.

Οι συνθήκες επισκεψιμότητας του μνημείου και η πρόσβαση σε αυτό, είναι αναγκαίο να αναβαθμιστούν, τόσο για την προβολή του μνημείου, όσο και για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό και κατόπιν αιτήματος της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων, εκπονήθηκαν μελέτες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας και ανάδειξης.

Οι σχετικές μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από δωρεές πολιτών. Οι μελέτες οριστικοποιήθηκαν το 2016 και ακολούθως, υπογράφηκαν με την υπ. Αρ. 187695/15338/1181/371/21.06.2016 ΥΑ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ :ΨΘ4Γ4653Π4-69Ξ), μετά από την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, όπως αυτή διατυπώθηκε στη με αριθμό 18/17.05.2016 συνεδρία του και επικαιροποιήθηκαν το 2019. Με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) το έργο προστασίας και ανάδειξης του Θολωτού Τάφου Τζαννάτων Κεφαλονιάς συμφωνήθηκε να ενταχθεί στο τρέχον ΕΣΠΑ και για αυτό το λόγο η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ), ανέλαβε τη σύνταξη τεχνικών δελτίων, τα οποία έχει αποστείλει προς υπογραφή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΕΦ.Α.ΚΕΦ.Ι), χωρίς η διαδικασία να ολοκληρώνεται.

Το ζήτημα της ένταξης του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ έχει επανειλημμένα συζητηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν και έχει προκαλέσει πλήθος διαμαρτυριών όλων των συλλογικών οργάνων του νομού, καθώς επί τρεις συνεχόμενες φορές τα τεχνικά δελτία που έστειλε η ΕΦ.Α.ΚΕΦ.Ι στην ΠΙΝ για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ απορρίπτονταν με αποφάσεις της ΠΙΝ (ΑΔΑ: ΩΟΤ87ΛΕ-ΥΓ7 18/11/2017 – οικ.387/72000 20/8/2019 – ΑΔΑ: 6ΠΤΞ7ΛΕ-ΧΕΑ 28/7/2020), διότι δεν ήταν εναρμονισμένα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου κατόπιν και της γνωμοδότησης του ΚΑΣ. Από το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν δοθεί επανειλημμένως διαβεβαιώσεις για την επίλυση των προβλημάτων, την καλή συνεργασία των Υπηρεσιών και την ένταξη του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ. Ωστόσο, παρότι η ΔΑΑΜ όπως πληροφορήθηκα έχει αποστείλει στην ΕΦ.Α.ΚΕΦ.Ι το τεχνικό δελτίο προς υπογραφή, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται, με κίνδυνο απένταξης του μνημείου από το τρέχον ΕΣΠΑ.

Ερωτάται η κ. Υπουργός, σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε:

  • Να υλοποιηθεί η με αρ. 187695/15338/1181/371/21.06.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να εφαρμοστούν οι λύσεις που ενέκρινε ομόφωνα το ΚΑΣ και δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσο για την προστασία, όσο και για την επισκεψιμότητα του μνημείου.
  • Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου να εφαρμόσουν το σχετικό τεχνικό δελτίο της ΔΑΑΜ στο τρέχον ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που θα αφορά στην υλοποίηση του παραπάνω έργου, όπως έχει σχεδιαστεί και προβλέπεται από την προαναφερόμενη μελέτη που εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΚΑΣ.
  • Να μην παρέλθει η προθεσμία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.
  • Να μην χρηματοδοτηθούν από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα φυσικά αντικείμενα του έργου που ήδη περιλαμβάνονται στην μελέτη που έχει εγκριθεί, με κίνδυνο αφενός να δημιουργείται μείζον πρόβλημα στην ένταξη του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ και αφετέρου να στερούνται πλήθος άλλων αρχαιολογικών μνημείων του νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης από αναγκαίους πόρους για εργασίες προστασίας τους από φυσικά φαινόμενα.

Ο ερωτών Βουλευτής,
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ
Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Νέα Δημοκρατία