Δ. Αργοστολίου: Υπεύθυνοι για βλάβες δρόμων

Από τον δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο, ορίστηκαν οι υπάλληλοι οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την εξακρίβωση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφάλειας.

Στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου υπεύθυνος είναι ο Σωτήρης Πετράτος, με αναπληρωτή τον Διονύση Δημητράτο.

Στη Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόνων ο Μιχάλης Αγγούριας Στη δημοτική ενότητα Λειβαθούς ο Αναστάσιος Μινέτος.

Στη Δημοτική Ενότητα Ομαλών ο Παναγής Καλογεράς.

Συντονιστής για τις Δημοτικές Ενότητες Ελειού Πρόνων, Λειβαθούς και Ομαλών ορίστηκε ο Ανδρέας Αλιβιζάτος.