Δ. Στανίτσας: «Καραντίνα 14 ημερών για τους εισαγόμενους» 

O δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας

Εισήγηση δημάρχου Ιθάκης Διονύση Στανίτσα για την πολιτική προστασία και μετά για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης για να θεσμοθετηθεί από την πολιτεία:

Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη

  1. Την εξέλιξη της πανδημίας του covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο.
  2. Τις αποφάσεις της πολιτείας για την καλύτερη οργάνωση με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος.
  3. Το γεγονός ότι η υγειονομική κάλυψη του νησιού είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της επιδημίας.
  4. Το γεγονός της δύσκολης διακομιδής κρουσμάτων εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί.
  5. Το γεγονός του μεγάλου αριθμού υπερηλίκων που κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Όλοι όσοι έρχονται στην Ιθάκη, απ’ όπου και αν προέρχονται να τίθενται σε υποχρεωτική καραντίνα δέκα τεσσάρων (14) ημερών.

Η μη τήρηση αυτού του μέτρου να επισύρει όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί.