Είμαστε πραγματικά ανεξάρτητη εφημερίδα και το αποδεικνύουμε!

⦿ Για άλλη μιά φορά αποδεικνύουμε ότι είμαστε μία πραγματικά ανεξάρτητη εφημερίδα.

⦿ Παρά τα όσα αρνητικά εντοπίζουμε στο Θεόφιλο και στη Δημοτική Αρχή και τους …καθημερινούς εξάψαλμους εναντίον τους, στηρίζουμε το δήμαρχο στην υπόθεση των 7,5 εκατ. Ε. για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Παλλοστής, που είχαν σχεδιάσει ο Γνήσιος και η τ. Δημοτική Αρχή.

⦿ Δηλαδή, το έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, όπως έχει προγραμματιστεί και όχι από την εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ Κοζάνης, «κλέβοντας» μάλιστα και τη μελέτη του έργου από το Δήμο μας.

⦿ Και είναι σωστή η θέση του Θεόφιλου και του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά το ότι ο δήμαρχος είναι γραμματέας του νέου ΦΟΔΣΑ για τα απορρίμματα και λάθος η θέση του Γνήσιου, που λέει …τί Λωζάνη, τι Κοζάνη!

⦿ Το έργο πρέπει να γίνει και επ’ ωφελεία της Κεφαλονιάς, όχι της Κοζάνης!

Ιβάν