«Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας»

Η πρόεδρος των Ιατρών Σοφία Ζαφειράτου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τις κρίσιμες τούτες ώρες που περνάει η Πατρίδα μας, σας καλώ όλους Ιδιώτες και Νοσοκομειακούς Ιατρούς, να σταθούμε στο Ύψος των Περιστάσεων, τιμώντας τον όρκο μας και υπηρετώντας την Υγεία θέτοντας τους εαυτούς μας στην πρώτη γραμμή, σ’ένα δύσκολο και άνισο «πόλεμο», με όσα μέσα διαθέτουμε απ’ το μετερίζι του ο καθένας.

Είναι ώρα Ευθύνης για όλους μας και θα κριθούμε όχι μόνο ως επιστήμονες αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, ως Άνθρωπος. Η άσκηση της Ιατρικής δια μέσου των αιώνων είναι συμφυής με την έννοια του Λειτουργήματος. Οι ανθρωπιστικές αξίες και οι ηθικές αρχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την του Ιπποκράτους Τέχνη, όσο σε καμία άλλη Επιστήμη.

Ο Αμερικανός ποιητής Τ.Σ. ‘Ελιοτ είπε: «Σε κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε δύο όψεις: Η μία είναι τι πρόκειται να κάνουμε για το πρόβλημα από καθαρά «τακτικής», δηλ. από τεχνικής πλευράς να εξαλείψουμε τη δυσκολία. Η δεύτερη όμως όψη είναι, «ποια είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στο πρόβλημα», πράγμα που θέτει βαθύτερες προκλήσεις αντιμετώπισης και ιδιαίτερης ευαισθησίας.»

Σας καλώ όλους δίνοντας έμφαση στην  Υψηλή ευθύνη και αφοσίωση στο Ιπποκρατικό Πνεύμα, επιδεικνύοντας Ιατρική ηθική, Θυσία, Αλτρουισμό και Ανιδιοτέλεια να εξυψώσουμε την Ιατρική μας ταυτότητα.  

«’Όμνυμι Άπόλλωνα ίητρόν, και ‘Ασκληπιόν, και ‘Υγείαν, και Πανάκειαν, και θεούς πάντας τε και πάσας, ‘ίστορας ποιεύμενος, έπιτελέα ποιήσειν κατά δύναμιν και κρίσιν έμήν ‘όρκον τόνδε και ξυγγραφήν τήνδε. […]».

Σοφία Ζαφειράτου

Ιατρός Παθολόγος –

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κεφ/νίας