ΕΑΣ: Για την επιβίωση των Νησιών μας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ο Αγροδιατροφικός τομέας στη χώρα μας αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ. Υπάρχει τεράστιο πεδίο αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ένα σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια τάση στην αγροτική παραγωγή και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.

Ο ορίζοντας του 21ου αιώνα είναι η ποιοτική ανταγωνιστική γεωργία και κτηνοτροφία, στηριγμένη στις ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, συμβάλλοντας μέσω της γεωργίας ακριβείας στη παραγωγή προϊόντων όχι απλώς «βιολογικών», αλλά με αποτύπωμα συμβολής στην κλιματική ισορροπία, την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, το ενεργειακό αποτύπωμα κάθε προϊόντος, κ.λπ. Εκεί στρέφεται η νέα Κ.Α.Π., εκεί διαμορφώνεται η αναπτυξιακή προοπτική της πρωτογενούς μας παραγωγής.

Η ντόπια αγροτική οικονομία πρέπει να στραφεί αποφασιστικά προς τη κατεύθυνση αυτή. Διότι, στα πέντε σενάρια τα οποία κατέθεσε η Κομισιόν για το μέλλον της Κ.Α.Π. μετά την Βρετανική έξοδο, τα τέσσερα στηρίζονται σε σοβαρές μειώσεις στη χρηματοδότηση, η δε γερμανική πρόταση – που θεωρητικά δεν περιλαμβάνει περικοπές- περιλαμβάνει όλα εκείνα που δυσκολεύουν όσους δεν είναι «Γερμανοί» να εφαρμόσουν.

Συμπερασματικά, και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών, η κρατικά προστατευόμενη γεωργία τελειώνει οριστικά. Σ’ αυτό το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η εξειδίκευσή του ανά προϊόν της περιφέρειας, η επιστράτευση όλου του κρατικού μηχανισμού στην υπηρεσία αυτού του σχεδίου, η καίρια κατεύθυνση των επενδυτικών πόρων, η επιστράτευση των ερευνητικών ιδρυμάτων στην καινοτομία κλπ, δεν έχουν κανένα νόημα, αν κύριος αναπτυξιακός φορέας δεν θεωρηθεί ο νέος Επιχειρηματικός Συνεταιρισμός.

Φυσικά και μπορούν να υπάρξουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες στον πρωτογενή τομέα.  Αλλά, δεδομένης στα Νησιά μας της ιδιαιτερότητας του μικρού κλήρου στη γη και τη μορφή ιδιοκτησίας του ζωικού κεφαλαίου, ο Συνεταιρισμός αποτελεί τη μόνη προοπτική δημιουργίας ανταγωνιστικών μονάδων κλίμακας για τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών.

Η επιβίωση των Νησιών μας συναρτάται με την προϋπόθεση να υπάρξει ένα πραγματικά σύγχρονο Κράτος που θα εγγυηθεί την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Στη πρωτογενή παραγωγή, αυτό θα το εγγυηθεί ο  Επιχειρηματικός Συνεταιρισμός. Όπως ανέκαθεν ο Συνεταιρισμός υπήρξε «παιδί της ανάγκης»  αναμένεται ότι θα «ανακαλυφθεί» και πάλι ακριβώς λόγω της ανάγκης.

(Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης)