ΕΑΣ: Διαχείριση νερού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού. ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης τονίζει ότι ο ντόπιος ελαιουργικός, αμπελουργικός, μελισσοκομικός, κηπευτικός και δευτερευόντως ο κτηνοτροφικός τομέας απορροφούν περίπου το 65% των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται για την καλλιέργεια προϊόντων για οικιακή χρήση, προμήθεια αγοράς και μεταποίηση.

Η αύξηση του πληθυσμού της γης και οι αυξημένες ανάγκες οικιστικών εγκαταστάσεων σε νέες γεωγραφικές περιοχές επιβάλλει την εξασφάλιση νερού.

Ομως το νερό δεν είναι πάντα εξασφαλισμένο στην εποχή και στην περιοχή που το επιθυμούμε. Υπάρχει μια διαδεδομένη ανισοκατανομή προσφοράς και ζήτησης τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά. Το χειμώνα έχουμε άφθονα νερά σε περιοχές που δεν τα χρειαζόμαστε πχ ορεινές περιοχές και το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη ζήτηση σε παραθαλάσσιες και σε πεδινές περιοχές για τον τουρισμό και τις καλλιέργειες.

Η συλλογή του νερού, η προστασία και η μεταφορά του καθώς και η πρόβλεψη για τη κάλυψη των μελλοντικών αναγκών κοστίζει. Το κόστος αυτό επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο άμεσα ή έμμεσα ανάλογα με τις χρήσεις.

Επειδή λοιπόν το νερό είναι περιορισμένο και η χρήση του έχει κόστος, ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης θεωρεί ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ένα πλαίσιο διαχείρισης του νερού από τη πολιτεία και τους χρήστες. Έργο της πολιτείας είναι η διαμόρφωση προγραμμάτων για την έρευνα και εντοπισμό του νερού, ο υπολογισμός του υδατικού δυναμικού για τις ανάγκες στο χώρο καις το χρόνο και η διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Ειδικότερα για τη γεωργία χρειάζεται να υπολογίσουμε τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες κατά τη μεταφορά και κατά το πότισμα και να προστατεύσουμε την ποιότητά του. Υποχρέωση των χρηστών είναι η γνώση της αξίας και του κόστους της χρήσης του νερού, η σωστή διαχείριση για να περιορίζονται οι σπατάλες, και η χρήση σύμφωνα με τις ανάγκες ώστε να περιορίζεται το κόστος.

(Από τον Ε.Α.Σ.

Κεφαλληνίας και Ιθάκης)