ΕΑΣ: Ενδεχόμενη μείωση επιδοτήσεων

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους Eλαιοπα-ραγωγούς, Αμπελουργούς, Αιγοπροβατοτρόφους, Βοοτρόφους, Μελισσοκόμους, Κηπευτικοπαραγωγούς και Δενδροκαλλιεργητές, δικαιούχους Ενιαίας Αγροτικής Επιδότησης, ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ενστάσεων που είχαν υποβάλλει για το έτος 2016.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε απαντητικές επιστολές ηλεκτρονικά στους εν λόγω ντόπιους Παραγωγούς μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν για τις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων έτους αιτήσεων 2016.

Για σχετική ενημέρωση είναι απαραίτητη η είσοδος των Παραγωγών που υπέβαλαν έγγραφες αντιρρήσεις στην εφαρμογή Καρτέλα Αγρότη.

Η κοινοποίηση των απαντητικών επιστολών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχουν νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση 5 ημερών, από την ανάρτησή τους στο λογαριασμό των ντόπιων Παραγωγών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι ΘιακοΚεφαλλονίτες Παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στο πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών που λειτουργεί καθημερινά (8 π.μ.-4 μ.μ.) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στη λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1, στο Αργοστόλι.

(Από τον Ε.Α.Σ.

Κεφαλληνίας και Ιθάκης)