ΕΑΣ: Ενστάσεις για την Εξισωτική

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1847/51107/ 26/4/16 Υπουργική Απόφαση, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της Ενίσχυσης του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (πρώην Εξισωτική) έτους 2017, οι Παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.

Οι ενδιαφερόμενοι Κεφαλλονίτες και Θιακοί Παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών που λειτουργεί καθημερινά (8:00-16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στη Λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1, στο Αργοστόλι έως Παρασκευή 26 /1/2018.

Από τον Ε.Α.Σ.

Κεφαλληνίας

και Ιθάκης