ΕΑΣ: Επιστροφή Αγροτικών Επιδοτήσεων

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι μετά το μαχαίρι στα ποσά των Αγροτικών Επιδοτήσεων έρχεται και η επιστροφή, ενδεχομένως, αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών Επιδοτήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων Επιδοτήσεων και των οφειλών προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το ημερολογιακό έτος Αιτήσεων 2016 (άρθρο 63 Καν. (ΕΕ) 1306/2016).

Αναλυτικότερα οι οφειλές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

  1. Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά από τη γραμμική μείωση των δικαιωμάτων Βασικής Επιδότησης έτους 2016
  2. Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις (πολυετείς κυρώσεις)
  3. Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης

Οι ντόπιοι Παραγωγοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση έως Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Επιδότησης και μη υποβολής εμπρόθεσμης ένστασης ή οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης του ποσού Επιδότησης ή θα πραγματοποιείται συμψηφισμός μέχρι είσπραξης του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Η κοινοποίηση της πρώτης ειδοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση 5 ημερών, από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών που λειτουργεί καθημερινά (8:00-16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι μπορεί να προσέρχονται οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί Παραγωγοί που επιθυμούν να μάθουν εάν είναι υπόχρεοι επιστροφής Αγροτικών Επιδοτήσεων 2016.

(Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης)