Εγκρίθηκαν οι πρώτες 220 αιτήσεις στην ΠΙΝ στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον»

Οι πρώτες υπαγωγές προτάσεων ωφελούμενων ιδιωτών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’Οίκον ΙΙ» εγκρίθηκαν από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., φορέα που έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος για όλη την Ελλάδα.

Οι εγκριθείσες αιτήσεις ωφελουμένων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχονται (σε αυτή την πρώτη φάση) σε 220, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.140.947,85 €, εκ των οποίων τα 2.021.735,64 ευρώ αποτελούν την «άμεση ενίσχυση» από δημόσιους πόρους (κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 59,0%) και αφορούν προτάσεις που δεν κάνουν χρήση δανείου.

Οι παραπάνω εγκρίσεις/υπαγωγές κατανέμονται και χρηματοδοτούνται τόσο από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ): 184 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.600.846,49 ευρώ, όσο και από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά (ΠΕΠ): 36 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 540.101,36 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.

Σε επόμενη φάση αναμένεται να εγκριθεί η χρηματοδότηση των ωφελουμένων που έχουν επιλέξει τη χρήση δανείου.

Επισημαίνεται ότι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει σχεδιαστεί να διατεθούν συνολικά 6.178.000,00 ευρώ Δημόσια Δαπάνη (ως επιχορήγηση), εκ των οποίων 2.937.000,00 ευρώ μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και 3.241.000,00 ευρώ μέσω του Τομεακού Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ».