Εγκρίθηκαν 8.000 Ε για τον Α.Ο. Βλαχάτα Eικοσιμίας

Το περιφερειακο Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης και του Αθλητικού Ομίλου «ΒΛΑΧΑΤΑ 21ΑΣ» για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΛΑΧΑΤΑ 21ΑΣ».Η συνολική δαπάνη της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ. Η εισήγηση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε ομόφωνα.