Εγκρίθηκε ο Κανονισμός για τους όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση υπαίθριου στις Εμποροπανηγύρεις

Με εισήγηση του αντιδημάρχου Σπύρου Ματιάτου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον Καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στις τοπικές κοινότητες Αγίας Ευφημίας και Μαρκόπουλου.
Πρόκειται για έναν Κανονισμό, ο οποίος έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση των εμποροπανηγύρεων, καθώς και τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο τους.
Στον Κανονισμό ορίζονται οι δικαιούχοι συμμετοχής και τα δικαιολογητικά, τα πωλούμενα είδη, η χωροθέτηση των εμπορευμάτων και ο τρόπος που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, αλλά και τα γενικά χαρακτηριστικά των αδειών. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και του Δήμου Κεφαλονιάς, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο κ.ά.
Η έγκριση του εν λόγω Κανονισμού θεωρείται πολύ σημαντική γιατί καλύπτει ένα κενό χρόνων που υπήρχε στην εν γένει λειτουργία των εμποροπανηγύρεων.