Εγκρίσεις Λ.Τ. για την Ιθάκη

Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου τα κάτωθι τεύχη δημοπράτησης έργων και ξεκινά η διαδικασία δημοπράτησης για ανάδοχο εργολάβο.

❶ Eγκριση τευχών δημοπράτησης έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση PILLARS για ρεύμα και νερό σε σκάφη στο λιμάνι Β. Ιθάκης», ύψους 130,000 ευρώ.

❷ Eγκριση τευχών δημοπράτησης έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων παραλιακού δρόμου Ιθάκης, περιοχή Κάβος και πέριξ λιμένος, Βαθύ Ιθάκης», ύψους 65,000 ευρώ.