Εθελοντικό Δίκτυο Ιονίων Νήσων δημιουργεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Μια πρωτοποριακή προσέγγιση για τον Εθελοντισμό στα Ιόνια Νησιά, τη δημιουργία του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων, ανακοίνωσε σήμερα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο, τον Αντιπεριφερειάρχη Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού Αλέκο Μιχαλά και τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας.
Εισηγητικά ο κ. Μιχαλάς τόνισε ότι υπάρχει αναγκαιότητα σύσφιξης των σχέσεων και των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας, φορέων με εθελοντική δραστηριότητα και μεμονωμένων εθελοντών στα Ιόνια Νησιά προς το γενικότερο όφελος. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων.
Σκοπός μας, σημείωσε, είναι το Εθελοντικό Δίκτυο Ιονίων Νήσων να αποτελέσει ένα κοινό τόπο για την προώθηση της ιδέας του Εθελοντισμού στα Ιόνια Νησιά, την προαγωγή, τη συνεργασία, τη διασύνδεση και την υποστήριξη εθελοντικών φορέων και εθελοντών πολιτών καθώς και για το συντονισμό του εθελοντικού έργου στα όρια της γεωγραφικής μας περιφέρειας και στη βάση κοινά αποδεκτών προτεραιοτήτων.
O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, τόνισε ότι η χθεσινή πρώτη ανακοίνωση του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων αποτελεί την αρχή μιας στρατηγικής επιλογής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ενεργό συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών και τις πανανθρώπινες αξίες που τη διέπουν. Επιπρόσθετα, είπε ότι αποτελεί ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο καθώς το Δίκτυο αυτό θα δώσει πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες για εθελοντισμό και πνοή για ενεργότερη κοινωνική συμμετοχή σε περισσότερους συμπολίτες μας.
O κ. Γαλιατσάτος ενημέρωσε ότι με βάσει το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, έως την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκέμβρη θα είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας και να συνυπογράψουμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς την Ιδρυτική Διακήρυξη του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων.  Τέλος ο Περιφερειάρχης ζήτησε συμμετοχή και υποστήριξη από όλους τους εθελοντικούς φορείς και δραστηριοποίησή τους μέσα από το Δίκτυο.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκ μέρους της Επιτροπής Εργασίας οι κ.κ. Σ. Κουτάγιας (για τους επιμέρους σκοπούς του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων), Μ. Ψαρράκης (για την ηλεκτρονική υποστήριξη και διασύνδεση του Εθελοντικού Δικτύου) και η κα. Α. Πρωτοψάλτη (για τις βασικές αρχές λειτουργίας).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
* Εως το τέλος του καλοκαιριού, θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των εθελοντικών φορέων
* έως το τέλος του χρόνου θα Εχει ολοκληρωθεί η απογραφή των ενδιαφερομένων φορέων και η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης
* Και στη συνέχεια η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προχωρήσει στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων.
* Στο ξεκίνημα του 2017 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Εθελοντικού Δικτύου επ’ ωφελεία των πολιτών και της κοινωνίας.


Διαβούλευση της ΠΙΝ για προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας


Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση» συνεχίζει τη διαβούλευση με το τοπικό παραγωγικό και ακαδημαϊκό/ερευνητικό δυναμικό, για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Για το σκοπό αυτό διοργανώνει Θεματικά Εργαστήρια για τον ΤOΥΡΙΣΜO που θα πραγματοποιηθούν:
* Στη Ζάκυνθο (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου), την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 από ώρα 19.00 έως 22.00μ.μ.
* Στο Αργοστόλι (αίθουσα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων), την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 από ώρα 19.00 έως 10μ.μ.
* Στη Λευκάδα (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας), την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 από ώρα 19.00 έως 22.00μ.μ.

Η θεματολογία των εργαστηρίων είναι η ακόλουθη:
* Εθνική Στρατηγική για τουρισμό (εισηγητής Υπ. Oικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού)
* Νέες τάσεις στον τουρισμό και Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος (Ινστιτούτο ΣΕΤΕ)
* Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική επιχειρηματικότητα (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος – ΣΕΚΕΕ).
Από τη συζήτηση θα επιδιωχθεί να προκύψουν και να καταγραφούν ΚΑΙΝOΤOΜΕΣ επενδυτικές ιδέες. Oι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες (υφιστάμενοι και νέοι), οι εκπρόσωποι των Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Φορέων, καθώς και οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και λοιπών τοπικών φορέων καλούνται να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους.
Στόχος είναι η προετοιμασία και η προκήρυξη σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020.
Το ίδιο Θεματικό Εργαστήριο έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα.

dyktio-ionion-nhswn