Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα 2017 του Δήμου Κεφαλονιάς

Μ. Αλυσανδράτος

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με το παρακάτω θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ