Ειδικότητα: Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος

Στο ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας το σπουδαστικό έτος 2022 – 2023 θα λειτουργήσει για τους απόφοιτους όλων των λυκείων η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη 2022, ενώ η έναρξη των μαθημάτων κατάρτισης θα γίνει την 1η Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιθυμούν να σπουδάσουν στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ του ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας, πρέπει να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο την ειδικότητα αυτή. Δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν και όσοι απόφοιτοι λυκείου δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για την περίπτωση αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να διδάξουν στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ του ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας, αυτοί πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μητρώο Εκπαιδευτών και να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Για τη δήλωση μαθημάτων οι εκπαιδευτές θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν στο Μητρώο Εκπαιδευτών.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους απόφοιτους λυκείου καθώς και τους εκπαιδευτές με συναφείς ειδικότητες, όπως επιλέξουν την ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ του ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας. Για πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό σπουδών και τη διαδικασία κατάρτισης μπορείτε να απευθύνεστε στη Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας κ. Αικατερίνη Σπυράτου (τηλ.: 26710 26851/2).

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου Π.Ι.Ν.

Ευστάθιος -Σωτήριος Κουρής